TADANO AT-170TG

TADANO
TADANO AT-170TG

รายละเอียด

ยี่ห้อ TADANO
รุ่น AT-170TG
ตัวรถบรรทุก HINO XZU710R
ระดับความสูงที่ทำงานได้ 17.0 m
ระดับความสูงของพื้นกระเช้า 19.0 m
รัศมีการทำงานสุงสุด (รับน้ำหนัก 100กิโลกรัม) 12.8m
กระเช้ารับน้ำหนักได้ 200 kg or 2 persons
วัสดุของกระเช้า Pipe made
ขนาดภายในกระเช้า (ความยาวxความกว้างxความลึก) 0.7 m x 1.2 m x 0.9 m
การหมุนของกระเช้า 200°(Left 97°Right 103°)
ระยะบูม 3-section, 6.20 m – 15.48 m
ความยาวของรถ 6,750 mm
ความกว้างของรถ 2,320 mm
ความสูงรวมของรถ 3,400 mm
น้ำหนักรวมของรถ 7,055 kg
การยกระดับของบูม -16°to 80° in 35 s
การหมุนของบูม 1.2min (rpm)/360°continuous
ถังน้ำมันไฮโดรลิค 63 L
ความกว้างเมื่อกางขาช้างสุด Max = 4.1m
โหมดแนวตั้ง/แนวนอน
อุปกรณ์รักษาความปลอดภัย ตัวจำกัดระยะการทำงานที่เกินกำหนดอัตโนมัติ
เร่งความเร็วอัตโนมัติ
เก็บบูมและกระเช้าอัตโนมัติ
ปุ่มฉุกเฉินและหยุดการทำงาน
ระบบตัดการทำงานเมื่อกางขาช้างไม่สมบูรณ์
ส่วนประกอบอื่นๆ เครื่องนับชั่วโมงการทำงาน
ไฟส่องทำงาน (บนกระเช้า)
แผ่นรองขาช้าง
ไฟสัญญาณเตือนของขาช้าง
กระเช้าไฟเบอร์
คำเตือน: อาจจะมีบางกรณีที่แตกต่างจากเครื่องจักรของโทเคน

ขนาด/ขอบเขตการทำงาน

TADANO AT-170TG TADANO AT-170TG