ผลงานล่าสุด / RECENT WORKS

ความสามารถของบูมลิฟท์ 14 เมตร

Machine:Boom Lift 14m JLGE450AJ
Work Place:สมุทรปราการ
Date:Jun 2022
Purpose:งานปรับปรุงโครงสร้าง
Feedback:มีลูกค้าของโทเคนเช่ารถกระเช้าบูมลิฟท์ 14 เมตร ไปทำงาน เนื่องจากไม่สามารถใช้นั่งร้านในการทำงานได้ โดยพื้นที่การทำงานไม่สามารถขึ้นตรงได้อย่างเดียว มีบางจุดที่เป็นช่องว่างและมีสิ่งกีดขวาง
Comment:ทางโทเคนจึงแนะนำให้ใช้บูมลิฟท์แทนนั่งร้าน เนื่องจากพื้นที่การทำงานบางตำแหน่งไม่สามารถเข้าถึงได้โดยนั่งร้าน ในทางกลับกันบูมลิฟท์สามารถเข้าไปในพื้นที่ที่เป็นช่องๆ หรือจุดที่มีสิ่งกีดขวางได้ นอกจากนี้ JIB ปลายบูมยังสามารถควบคุมขึ้น-ลง และซ้าย-ขวา ช่วยให้ลูกค้าสะดวกในการทำงานมากยิ่งขึ้น
URL:https://www.token-thailand.com/boomlift/
Top