ผลงานล่าสุด/ RECENT WORKS

ความสามารถของบูมลิฟท์ 14 เมตร

Machine: Boom Lift 14m JLGE450AJ
Work Place: สมุทรปราการ
Date: Jun 2022
Purpose: งานปรับปรุงโครงสร้าง
Feedback: มีลูกค้าของโทเคนเช่ารถกระเช้าบูมลิฟท์ 14 เมตร ไปทำงาน เนื่องจากไม่สามารถใช้นั่งร้านในการทำงานได้ โดยพื้นที่การทำงานไม่สามารถขึ้นตรงได้อย่างเดียว มีบางจุดที่เป็นช่องว่างและมีสิ่งกีดขวาง
Comment: ทางโทเคนจึงแนะนำให้ใช้บูมลิฟท์แทนนั่งร้าน เนื่องจากพื้นที่การทำงานบางตำแหน่งไม่สามารถเข้าถึงได้โดยนั่งร้าน ในทางกลับกันบูมลิฟท์สามารถเข้าไปในพื้นที่ที่เป็นช่องๆ หรือจุดที่มีสิ่งกีดขวางได้ นอกจากนี้ JIB ปลายบูมยังสามารถควบคุมขึ้น-ลง และซ้าย-ขวา ช่วยให้ลูกค้าสะดวกในการทำงานมากยิ่งขึ้น
URL: https://www.token-thailand.com/ja/boomlift/