ผลงานล่าสุด/ RECENT WORKS

งานติดตั้งท่อดัก

Machine: Boom Lift JLG E450AJ
Work Place: ชลบุรี
Date: Jul 2021
Purpose: งานติดตั้งท่อดักภายในโรงงานอุตสาหกรรม
Feedback: ทีมผู้รับเหมาได้รับงานติดตั้งท่อดักภายในโรงงานอุตสาหกรรมโซนชลบุรีซึ่งยังสามารถเข้าทำงานได้ตามปกติภายใต้กฎข้อบังคับตามมาตรฐานโรงงานในเรื่องโควิด-19
Comment: ในช่วงปลายเดือน มิ.ย. ที่ผ่านมานี้ รัฐบาลได้มีการประกาศปิดแค้มป์งานก่อสร้าง เป็นเวลา 1 เดือน ทำให้โครงการก่อสร้างต่างๆมีการชะลอตัวในการทำงาน แต่ก็ยังมีโรงงานอุตสาหกรรมจำนวนไม่น้อยที่จะต้องทำการซ่อมบำรุงรักษาหรือปรับโครงสร้างที่ชำรุด