ผลงานล่าสุด/ RECENT WORKS

การเปลี่ยนหลอดไฟ

Machine: Boom Lift Genie Z30/20N
Work Place: ชลบรี
Date: Sep 2019
Purpose: ลูกค้าต้องการเปลี่ยนหลอดไฟ แต่เนื่องจากมีพื้นจำกัดด้วยสิ่งของที่กีดขวาง ทางเราก็มีบริการรถ บูมลิฟท์ตัวนี้เพื่อเข้าบริการให้ลูกค้า
Feedback: ลูกค้าประทับใจในการได้รับบริการรถบูมลิฟท์ที่มีความกว้างแค่ 1.19 เมตร ลักษณะเหมือน ถ้วยกาแฟ เหมาะกับพื้นที่จำกัดของลูกค้าและสามารถหมุนตามทิศทางที่ลูกค้าต้องการได้อีกด้วย
Comment: แม้ในพื้นที่จำกัด แต่เราก็มีรถที่ตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้ไม่ว่าจะพื้นที่แคบแค่ไหนก็ตาม