ผลงานล่าสุด/ RECENT WORKS

งานตรวจเช็คสต็อคสินค้า

Machine: Boom Lift JLG E450AJ
Work Place: นครปฐม
Date: Sep 2019
Purpose: งานตรวจเช็คนับสต็อคสินค้าที่มีจำนวนมากและมีการวางซ้อนชั้นจำนวนสูง
Feedback: รถกระเช้าที่ลูกค้าสามารถบังคับเองได้แต่ไม่มั่นใจในการเคลื่อนตัว เราก็มีบริการคนขับที่มีประสบการณ์บริการให้ลูกค้าได้เป็นอย่างดียิ่ง
Comment: หลังจากการให้บริการลูกค้าเป็นที่เรียบร้อย ทางเรามีเจ้าหน้าที่ติดตามความพึงพอใจจากการให้บริการผลตอบรับที่ได้คือประทับใจในการให้บริการ