ผลงานล่าสุด / RECENT WORKS

งานตรวจเช็คสต็อคสินค้า

Machine:Boom Lift JLG E450AJ
Work Place:นครปฐม
Date:Sep 2019
Purpose:งานตรวจเช็คนับสต็อคสินค้าที่มีจำนวนมากและมีการวางซ้อนชั้นจำนวนสูง
Feedback:รถกระเช้าที่ลูกค้าสามารถบังคับเองได้แต่ไม่มั่นใจในการเคลื่อนตัว เราก็มีบริการคนขับที่มีประสบการณ์บริการให้ลูกค้าได้เป็นอย่างดียิ่ง
Comment:หลังจากการให้บริการลูกค้าเป็นที่เรียบร้อย ทางเรามีเจ้าหน้าที่ติดตามความพึงพอใจจากการให้บริการผลตอบรับที่ได้คือประทับใจในการให้บริการ
URL: