ผลงานล่าสุด/ RECENT WORKS

งานก่อสร้างเพดานหลังคา

Machine: Aerial Work Veicle Tadano AT400CG
Work Place: อยุธยา
Date: Mar 2020
Purpose: ลูกค้าต้องการรถกระเช้าที่มีความสูง 40เมตร และสภาพของรถต้องตามมาตรฐานการเข้าทำงานที่ไซด์งานได้อย่างปลอดภย
Feedback: ก่อนส่งรถให้ลูกค้า ทางเราได้ทำงานบำรุงรักษา อะไหล่ต่างๆของตัวรถ เช่น เปลี่ยนยางรถ อัดจารบีตามจุดต่างๆ และเตรียมแผ่นรองขาช้างแบบอลูมิเนียม และก่อนเอารถเข้าไซด์งาน ลูกค้าได้เข้ามาตรวจสอบภาพรถจริง
Comment: ลูกค้าต้องการเซฟตี้ 100% ทางเราก็ทำการตรวจสอบและเตรียมอุปกรณ์ให้พร้อมกับที่ลูกค้าต้องการ และยังดูแลในเรื่องของราคา ค่าใช้จ่ายรายเดือนเป็นอย่างดี เพราะ Skymaster 40M. มีแค่คันเดียวในประเทศไทย
URL: https://www.token-thailand.com/aerialworkvehicle/