ผลงานล่าสุด/ RECENT WORKS

ก่อสร้างสถานีรถไฟฟ้า

Machine: Boom Lift Genie Z80/60
Work Place: กรุงเทพฯ
Date: Apr 2020
Purpose: งานก่อสร้างภายในอาคารสถานีรถไฟฟ้าที่ต้องการความปลอดภัยในการทำงาน
Feedback: การเช่ารถในระยะเป็นรายเดือนเป็นเวลานาน ทางเรามีบริการเข้าตรวจเช็คสภาพให้ 1ครั้งทุๆ1เดือนตามแบบฟอร์มของ Genni
Comment: ไซด์งานที่ต้องการความปลออดภัยในการทำงานและต้องการService ที่เพียบพร้อมทางเราก็ยินดีให้บริการลูกค้าหากแต่ระหว่างการใช้งานเกิดปัญหาเกี่ยวกับการใช้รถทางเราก็มีบริการเช่นกัน
URL: https://www.token-thailand.com/boomlift/