ผลงานล่าสุด / RECENT WORKS

ก่อสร้างสถานีรถไฟฟ้า

Machine:Boom Lift Genie Z80/60
Work Place:กรุงเทพฯ
Date:Apr 2020
Purpose:งานก่อสร้างภายในอาคารสถานีรถไฟฟ้าที่ต้องการความปลอดภัยในการทำงาน
Feedback:การเช่ารถในระยะเป็นรายเดือนเป็นเวลานาน ทางเรามีบริการเข้าตรวจเช็คสภาพให้ 1ครั้งทุๆ1เดือนตามแบบฟอร์มของ Genni
Comment:ไซด์งานที่ต้องการความปลออดภัยในการทำงานและต้องการService ที่เพียบพร้อมทางเราก็ยินดีให้บริการลูกค้าหากแต่ระหว่างการใช้งานเกิดปัญหาเกี่ยวกับการใช้รถทางเราก็มีบริการเช่นกัน
URL:https://www.token-thailand.com/boomlift/
Top