ผลงานล่าสุด/ RECENT WORKS

ติดตั้งเมทัลชีท

Machine: Boom Lift JLG E450AJ
Work Place: ระยอง
Date: May 2020
Purpose: ติดตั้งเมทัลชีทและรางรอบอาคาร
Feedback: พื้นที่แคบต้องการความสูงที่ต้องการและรถที่มีสภาพใหม่ และยังมีกระเช้าที่มีสามารถนำขึ้นไปได้ถึง 227Kg
Comment: การก่อสร้างภายในอาคารที่ต้องการความปลอดภัยในการทำงานต้องการรถที่ใหม่และมีหลบสิ่งกีดขวางได้
URL: https://www.token-thailand.com/boomlift/