ผลงานล่าสุด / RECENT WORKS

โครงหลังคา

Machine:Boom Lift Genie Z80
Work Place:สมุทรปราการ
Date:May 2020
Purpose:การก่อสร้างโครงหลังคาที่มีพื้นที่การทำงานบนที่สูง
Feedback:โทเคนได้รับความไว้วางใจในการมีส่วนร่วมการก่อสร้างในครั้งนี้เป็นอย่างมาก โดยให้รถของเราได้เข้าทำงานในสนามบิน
Comment:ลูกค้าต้องการใช้รถทั้งภายในและภายนอก ซึ่งต้องมีการอบรมและออกบัตรอย่างถูกต้องตามกฎของสนามบิน ทางเรายินให้ความร่วมมือและปฏิบัติตามกฏระเบียบอย่างเคร่งครัด
URL:https://www.token-thailand.com/boomlift/
Top