ผลงานล่าสุด/ RECENT WORKS

โครงหลังคา

Machine: Boom Lift Genie Z80
Work Place: สมุทรปราการ
Date: May 2020
Purpose: การก่อสร้างโครงหลังคาที่มีพื้นที่การทำงานบนที่สูง
Feedback: โทเคนได้รับความไว้วางใจในการมีส่วนร่วมการก่อสร้างในครั้งนี้เป็นอย่างมาก โดยให้รถของเราได้เข้าทำงานในสนามบิน
Comment: ลูกค้าต้องการใช้รถทั้งภายในและภายนอก ซึ่งต้องมีการอบรมและออกบัตรอย่างถูกต้องตามกฎของสนามบิน ทางเรายินให้ความร่วมมือและปฏิบัติตามกฏระเบียบอย่างเคร่งครัด
URL: https://www.token-thailand.com/boomlift/