ผลงานล่าสุด / RECENT WORKS

งานติดตั้งป้าย

Machine:Skymaster Tadano AT220TG
Work Place:กรุงเทพฯ
Date:Jun 2020
Purpose:งานติดตั้งป้ายเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนม์พรรษาของสามเด็จพระราชินี
Feedback:Skymaster เป็นรถที่สามารถประหยัดค่าใช้จ่ายของลูกค้าได้โดยอัตโนมัติเพราะสามารถขับเคลื่อนไปบนท้องถนนและย้ายที่ทำงานได้เรื่อยๆ
Comment:การทำงานติดตั้งป้ายพื้นท้องถนนที่มีการจราจรอย่างต่อเนื่องและต้องมีการขยับพื้นที่การทำงานบ่อยๆ Skymaster เป็นรถที่คล่องตัวในการทำงานซึ่งทางลูกค้าเติมน้ำมันให้เพื่อรถจะขยับไปทำงานได้ในหลายๆตำแหน่ง
URL:https://www.token-thailand.com/aerialworkvehicle/