ผลงานล่าสุด/ RECENT WORKS

งานติดตั้งป้าย

Machine: Skymaster Tadano AT220TG
Work Place: กรุงเทพฯ
Date: Jun 2020
Purpose: งานติดตั้งป้ายเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนม์พรรษาของสามเด็จพระราชินี
Feedback: Skymaster เป็นรถที่สามารถประหยัดค่าใช้จ่ายของลูกค้าได้โดยอัตโนมัติเพราะสามารถขับเคลื่อนไปบนท้องถนนและย้ายที่ทำงานได้เรื่อยๆ
Comment: การทำงานติดตั้งป้ายพื้นท้องถนนที่มีการจราจรอย่างต่อเนื่องและต้องมีการขยับพื้นที่การทำงานบ่อยๆ Skymaster เป็นรถที่คล่องตัวในการทำงานซึ่งทางลูกค้าเติมน้ำมันให้เพื่อรถจะขยับไปทำงานได้ในหลายๆตำแหน่ง
URL: https://www.token-thailand.com/aerialworkvehicle/