ผลงานล่าสุด / RECENT WORKS

งานซ่อมบำรุงหม้อแปรงไฟฟ้า

Machine:Skymaster Tadano AT220TG
Work Place:กรุงเทพมหานคร
Date:Nov 2020
Purpose:งานซ่อมบำรุงหม้อแปรงไฟฟ้า
Feedback:สำหรับลูกค้าที่ต้องการใช้รถสำหรับทำงานที่สูง โปรดตรวจสอบสายไฟฟ้าซึ่งอาจเป็นสายสัญญาณโทรศัพท์ หรือสายสัณญาณอินเตอร์เน็ตว่าอยู่ในระดับที่สูงพอหรือไม่ เพราะถ้ามีการส่งรถเข้าไปหน้างานแต่ไม่สามารถเข้าปฏิบัติงานได้ อาจมีค่าใช้จ่ายที่ลูกค้าจะต้องรับผิดชอบเกิดขึ้น
Comment:การทำงานเกี่ยวกับไฟฟ้า เพื่อความปลอดภัยในการทำงานหากลูกค้าสนใจต้องการใช้งานกระเช้าไฟเบอร์ สามารถดูรายละเอียดได้ตามลิ้งค์ที่แนบมา https://www.token-thailand.com/wp-content/themes/token-v2/images/tips_img01_t.jpg
URL:https://www.token-thailand.com/ja/aerialworkvehicle/