ผลงานล่าสุด/ RECENT WORKS

งานติดตั้งตาข่ายกันนก

Machine: Boom Lift Genie Z45DC
Work Place: กรุงเทพมหานคร
Date: Feb 2021
Purpose: งานติดตั้งตาข่ายกันนก
Feedback: บูมลิฟท์ DCแบตเตอรี่/ENเครื่องยนต์ โทเคนมีการบำรุงรักษา รถทั้ง2 แบบเหมือนกันทุกครั้งก่อนส่งมอบให้ลูกค้าไปใช้ที่หน้างาน เพื่อให้ลูกค้าเกิดความสบายใจว่ารถจะไม่เกิดปัญหาระหว่างการทำงาน
Comment: ในการส่งมอบรถให้ลูกค้าทุกครั้ง ทางโทเคนจะมีช่างผู้ชำนาญการในการตรวจเช็คสภาพรถทุกอย่างให้เกิดความพร้อมในการทำงานของลูกค้าไม่ว่าจะเป็นลูกค้ารายวันหรือรายเดือน
URL: https://www.token-thailand.com/boomlift/