ผลงานล่าสุด / RECENT WORKS

งานติดตั้งตาข่ายกันนก

Machine:Boom Lift Genie Z45DC
Work Place:กรุงเทพมหานคร
Date:Feb 2021
Purpose:งานติดตั้งตาข่ายกันนก
Feedback:บูมลิฟท์ DCแบตเตอรี่/ENเครื่องยนต์ โทเคนมีการบำรุงรักษา รถทั้ง2 แบบเหมือนกันทุกครั้งก่อนส่งมอบให้ลูกค้าไปใช้ที่หน้างาน เพื่อให้ลูกค้าเกิดความสบายใจว่ารถจะไม่เกิดปัญหาระหว่างการทำงาน
Comment:ในการส่งมอบรถให้ลูกค้าทุกครั้ง ทางโทเคนจะมีช่างผู้ชำนาญการในการตรวจเช็คสภาพรถทุกอย่างให้เกิดความพร้อมในการทำงานของลูกค้าไม่ว่าจะเป็นลูกค้ารายวันหรือรายเดือน
URL:https://www.token-thailand.com/boomlift/
Top