ผลงานล่าสุด / RECENT WORKS

งานติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์

Machine:Skymaster Tadano AT270TG
Work Place:สระบุรี
Date:Mar 2021
Purpose:งานติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์
Feedback:จากสถานณ์การโควิดในช่วงนี้ ทำให้มีหลายบริษัทปรับการทำงานโดยให้ Work Up Home มากขึ้น เพื่อควมปลอดภัยต่อพนักงานและป้องกันไม่ให้เกิดโรคระบาด เมื่อทำงานอยู่บ้านจึงมีการใช้ไฟและค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นตามมา
Comment:ค่าไฟฟ้าที่เพิ่มมากขึ้นจากกการทำงานที่บ้านทำให้มีลูกค้าหลายท่านสนใจการติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์ ซึ่งตอนนี้ในตลาดมีแผงโซลาร์เซลล์จากประเทศจีน ที่ราคาถูกและมีคุณภาพดีเหมาะกับการใช้ติดตั้งตามบ้านเรือน
URL:https://www.token-thailand.com/aerialworkvehicle/