ผลงานล่าสุด/ RECENT WORKS

งานติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์

Machine: Skymaster Tadano AT270TG
Work Place: สระบุรี
Date: Mar 2021
Purpose: งานติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์
Feedback: จากสถานณ์การโควิดในช่วงนี้ ทำให้มีหลายบริษัทปรับการทำงานโดยให้ Work Up Home มากขึ้น เพื่อควมปลอดภัยต่อพนักงานและป้องกันไม่ให้เกิดโรคระบาด เมื่อทำงานอยู่บ้านจึงมีการใช้ไฟและค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นตามมา
Comment: ค่าไฟฟ้าที่เพิ่มมากขึ้นจากกการทำงานที่บ้านทำให้มีลูกค้าหลายท่านสนใจการติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์ ซึ่งตอนนี้ในตลาดมีแผงโซลาร์เซลล์จากประเทศจีน ที่ราคาถูกและมีคุณภาพดีเหมาะกับการใช้ติดตั้งตามบ้านเรือน
URL: https://www.token-thailand.com/aerialworkvehicle/