ผลงานล่าสุด/ RECENT WORKS

AT-120TG

Machine: Skymaster Tadano AT121TG
Work Place: สมุทรปราการ
Date: Jan 2022
Purpose: โทเคนนำเข้ารถรุ่น Skymaster Tadano AT121TG อย่างเป็นทางการ จำนวน 2 คัน
Feedback: ตอนนี้ความต้องการรถที่สามารถขับเคลื่อนตัวเองไปบนท้องถนนได้มีขนาดเล็กและราคาย่อมเยาว์เป็นที่ต้องการของทางลูกค้าจำนวนมาก
Comment: โทเคนได้นำเข้ารถ Skymaster Tadano AT121TG จำนวน 2 คันเพื่อบริการให้กับลูกค้าที่มีพื้นที่การทำงานน้อยต้องการประหยัดค่าใช้จ่าย
URL: https://www.token-thailand.com/ja/aerialworkvehicle/