ผลงานล่าสุด/ RECENT WORKS

Boom Lift 18m JLGE600/M600

Machine: Boom Lift 18m JLGE600/M600
Work Place: กรุงเทพมหานคร
Date: Mar 2024
Purpose: การก่อสร้างสโมสรฟุตบอล
Feedback: งานสำหรับในสนามฟุตบอลหรือสนามกอล์ฟ ลูกค้าส่วนมากเช่ารถไปใช้ทำงานติดตั้งตาข่าย และงานบำรุงรักษาโครงสร้าง พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นพื้นที่โล่งและกว้าง
Comment: ดังนั้นทางเราจึงขอแนะนำให้ลูกค้าเช็คความสูงระยะทำงานที่สูงสุด และเช่าบูมลิฟต์ขนาดใหญ่ไปใช้งาน จึงจะสามารถครอบคลุมพื้นที่การทำงานตั้งแต่ที่ต่ำสุดไปจนถึงที่สูงสุดได้
URL: https://www.token-thailand.com/boomlift/jlg_e600jp/