ผลงานล่าสุด/ RECENT WORKS

Boom Lift 24m. VS Skymaster 27m.

Machine: Skymaster Tadano AT270TG
Work Place: ระยอง
Date: Jun 2022
Purpose: งานซ่อมรอยร้าวผนัง
Feedback: ค่าเช่าและค่าขนส่งบูมลิฟท์ 20 เมตรขึ้นไป มีราคาค่อนข้างสูงเพราะต้องใช้รถบรรทุก 18 ล้อในการขนส่ง อีกทั้งผู้บังคับยังต้องมีประสบการณ์ในการใช้งานรถ โดยเมื่อเทียบกับรถกระเช้า Skymaster 22, 27 เมตร ค่าเช่าจะมีราคาถูกกว่าซึ่งรวมค่าคนบังคับ ค่าเดินทาง และค่าน้ำมันเรียบร้อยแล้ว
Comment: ดังนั้นเมื่อเปรียบเทียบราคาค่าเช่ารายวัน สำหรับ Boom Lift 24m และ Skymaster 27m ทางเราแนะนำให้ใช้เป็นรถกระเช้า Skymaster สำหรับการทำงานประจำวัน ซึ่งจะช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายมากกว่าถึง 2 เท่า
URL: https://www.token-thailand.com/ja/aerialworkvehicle/