ผลงานล่าสุด/ RECENT WORKS

Delivery Slip / Return Slip

Machine: Boom Lift JLG E600JP
Work Place: กรุงเทพมหานคร
Date: Jul 2021
Purpose: งานปรับปรุงโครงสร้างอาคาร
Feedback: นโยบายของโทเคนจะต้องมีการตรวจสอบสภาพความพร้อมของรถทุกคันก่อนที่จะนำส่งออกไปให้ลูกค้าใช้จริงที่หน้างาน
Comment: โดยปกติการเช่ารถ จะมีทั้งการเช่าจากผู้ใช้รถโดยตรงหรือผ่านเจ้าหน้าที่ของบริษัท โดยมีการรับส่งข้อมูลรถต่างๆผ่านแอพพลิเคชั่นไลน์เพื่อเป็นการยืนยันการเช่า และตรวจสอบข้อมูลของรถว่าถูกต้องกับที่ลุกค้าต้องการเช่าหรือไม่
URL: https://www.token-thailand.com/boomlift/