ผลงานล่าสุด/ RECENT WORKS

Genie Z80 4WD 4S

Machine: Boom Lift Genie Z80/60 Engine Type
Work Place: ชลบุรี
Date: Jul 2021
Purpose: งานติดตั้งโคมไฟภายในอาคาร
Feedback: ลูกค้าแจ้งรายละเอียดความสูงในการเช่ารถและพื้นที่ที่จะนำรถเข้าไปภายในโกดังแต่ยังไม่มั่นใจว่าจะใช้รถได้ไหมจึงอยากให้โทเคนส่งทีมงานเข้าตรวจสอบหน้างาน
Comment: จากการสอบถามข้อมูลเบื้องต้นและพื้นที่ในการนำรถเข้าพื้นที่ ทางเข้าลูกค้ามีความใกล้่เคียงกับตัวรถทางโทเคนจึงบริการจัดส่งทีมงานเพื่อตรวจสอบความมั่นใจอีกครั้ง