ผลงานล่าสุด/ RECENT WORKS

JLG EC600SJP รุ่นใหม่ล่าสุด

Machine: JLG EC600SJP รุ่นใหม่ล่าสุด
Work Place: พระนครศรีอยุธยา
Date: Mar 2023
Purpose: การตรวจสอบ/บำรุงรักษา
Feedback: จากรูปถูกถ่ายโดยเจ้าหน้าที่ของโทเคนที่เข้าปฏิบัติงานบังคับรถกระเช้าบูมลิฟท์ให้ลูกค้า ซึ่งได้ส่งเข้ามายังไลน์กลุ่มพร้อมรูปภาพของไซต์งาน
Comment: JLG EC600SJP รุ่นใหม่ล่าสุดนี้มีเซ็นเซอร์โอเวอร์โหลด (Load Sensor) ถ้าบนกระเช้ามีน้ำหนักเกิน 227 กก. ไฟแจ้งเตือนจะแสดงและอุปกรณ์ความปลอดภัยจะทำงาน นอกจากนี้ยังใช้มอเตอร์ AC ที่ช่วยลดการใช้แบตเตอรี่และใช้งานได้ยาวนานยิ่งขึ้น
URL: https://www.token-thailand.com/ja/boomlift/