ผลงานล่าสุด/ RECENT WORKS

Skymaster 40M (Tadano AT400CG)

Machine: Skymaster Tadano AT400CG
Work Place: ฉะเชิงเทรา
Date: Jun 2023
Purpose: งานซ่อมแซมผนังภายนอกอาคาร
Feedback: โทเคนมีให้บริการรถกระเช้าความสูง 40 เมตร กับคุณลูกค้าที่ต้องการทำงานในจุดที่มีขนาดสูง โดยยิ่งความสูงมากรถก็จะยิ่งใช้งานยากมากขึ้นและมีโอกาสที่เซ็นเซอร์และการทำงานผิดปกติอื่นๆ จะเกิดขึ้นหากไม่ชำนาญการในการบังคับ
Comment: รถกระเช้าขนาดที่ทำความสูงได้มากมีข้อดี ถ้าคุณลูกค้าใช้บริการผู้ควบคุมกับทางโทเคนก็จะไม่ต้องกังวลเกี่ยวกับอุบัติเหตุ หรือการใช้งานใดๆ ซึ่งสามารถทำให้มีสมาธิกับงานของคุณลูกค้าได้ เพราะผู้ควบคุมรถกระเช้าของเราจะเป็นผู้ดำเนินการบังคับให้
URL: https://www.token-thailand.com/aerialworkvehicle/tadano_at400cg/