ผลงานล่าสุด/ RECENT WORKS

Skymaster 27 m.

Machine: Skymaster Tadano AT270TG
Work Place: ชลบุรี
Date: Apr 2022
Purpose: งานบำรุงรักษาโครงสร้างอาคาร
Feedback: ทางโทเคนมักจะได้รับการสอบถามการเช่ารถบูมลิฟท์ ความสูง 24 เมตร พร้อมคนขับ โดยบูมลิฟท์ 24 เมตร มีขนาดตัวรถที่ค่อนข้างใหญ่และเป็นแบบประเภทเครื่องยนต์เช่นเดียวกับรถ Skymaster ทางเราจึงแนะนำให้ใช้ Skymaster แทน ซึ่งจะสามารถช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายได้ครึ่งหนึ่งของราคาเช่าบูมลิฟต์
Comment: ดังนั้นหากการใช้งาน Skymaster ไม่มีปัญหากับพื้นที่ในโรงงานหรือคลังสินค้า ลูกค้าสามารถใช้ Skymaster ในการทำงานได้โดยไม่มีปัญหาใดๆ นอกจากนี้ยังช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายในการขนส่งและค่าจ้างคนขับด้วย ซึ่งเหมาะสำหรับงานบำรุงรักษาที่ใช้งานเพียงไม่กี่วัน
URL: https://www.token-thailand.com/ja/aerialworkvehicle/