การทำงานในฤดูฝน

2016-09-13

รถกระเช้าของดทเคนมีน้ำหนักเบากว่าบูมลิฟท์ครึ่งนึง จึงทำงานบนพื้นดินที่นิ่มได้สะดวกกว่า แต่ในฤดูฝนที่ดินมีความนิ่มมากๆก็อาจเกิดปัญหาล้อติดได้เช่นกัน