สาระความรู้และเทคนิคเกี่ยวกับรถกระเช้า

กรณีศึกษา สาเหตุที่เครนชนสายไฟฟ้า

1. กรณีตัวอย่าง อุบัติเหตุเครนชนสายไฟฟ้า

ผู้ใช้งานมีการจอดรถในบริเวณใกล้กับสายไฟฟ้าแรงสูงและมีการยกเครน เมื่อขยับรถไม่ได้ตรวจสอบอุปกรณ์ให้อยู่ในตำแหน่งที่ปลอดภัยทำให้เครนเกี่ยวกับสายไฟฟ้าแรงสูงจนเกิดความเสียหายกับทั้งตัวทรัพย์สินของบริษัทฯ และสายไฟฟ้าด้วย

2. กรณีตัวอย่างอุบัติเหตุที่ใกล้เคียงกัน

  • กรณีที่หนึ่ง อุบัติเหตุที่ถนนเทพารักษ์
  • เครนไม่ได้เก็บแล้วเกี่ยวกับสายไฟ ทำให้มีเสาไฟฟ้าแรงสูงล้มยาว 10ต้น รวมทั้งสะพานลอย และรถที่วิ่งอยู่บนถนนได้รับความเสียหายเป็นจำนวนมาก
  • กรณีที่สอง อุบัติเหตุที่อำเภอบ่อวิน
  • รถเครนทำงานใกล้บริเวณที่เป็นสายไฟฟ้าแรงสูง ขณะเปลี่ยนตำแหน่งเครนเกิดพลาดไปโดนกับสายไฟฟ้าแรงสูงทำให้ไฟฟ้าช็อต และรถไฟไหม้ทั้งคัน คนขับรถเสียชีวิตคาที่
** ข้อควรระวัง : ควรเก็บเครนให้อยู่ในตำแหน่งที่ปลอดภัยทุกครั้งก่อนขยับรถ และต้องทำงานให้ห่างสายไฟฟ้าอย่างน้อย 3 เมตร
TIPS กลับไปที่รายการ