สาระความรู้และเทคนิคเกี่ยวกับรถกระเช้า

กรณีแบตเตอรี่หมดในขณะทำงาน Scissors Lift

วิธีนำกระเช้าลง
ถ้ารถแบตหมดและติดอยู่ด้านบน ที่ด้านขวาตัวรถมีสวิตช์ฉุกเฉินให้ดึงค้างไว้จะทำให้กระเช้าค่อยๆลดระดับลง
วิธีนำให้ล้อฟรี
Genie
  1. ดึงปุ่มสีดำออก
  2. กดปุ่มสีแดงย้ำๆ
ล้อจะฟรีและสามารถใช้แรงผลักหรือดึงให้เคลื่อนที่ได้
JLG
  1. หมุนปุ่มสีเทา ไปทางขวา
  2. กดปุ่มสีดำค้างค้างไว้
  3. กดปุ่มสีแดงย้ำๆไปพร้อมกัน
ล้อจะฟรีและสามารถใช้แรงผลักหรือดึงให้เคลื่อนที่ได้
TIPS กลับไปที่รายการ