สาระความรู้และเทคนิคเกี่ยวกับรถกระเช้า

กระเช้าเอียง ต้องปรับตัวกระเช้าเป็น 0 องศา

วิธีปรับ TADANO/AICHI
  1. เปิดฝาที่แผงบังคับด้านล่างและเปิดวาล์วตามภาพ
  2. ปรับเอียงตัวกระเช้าด้วยการยืดและหดบูมเข้าออก
  3. เมื่อกระเช้าปรับเป็น 0 องศาเรียบร้อยให้ทำการปิดวาล์ว
*หมายเหตุ : หากไม่ปรับองศาของกระเช้าและฝืนใช้งานจะทำให้มอเตอร์และเฟืองกระเช้าเสียหายมีค่าใช้จ่ายสูง
หรือถ้ามีลูกค้าอยูบนตัวกระเช้าอาจทำให้เกิดอันตรายต่อชีวิตและทรัพย์สินได้
TIPS กลับไปที่รายการ