สาระความรู้และเทคนิคเกี่ยวกับรถกระเช้า

การขับเคลื่อนบนทางลาดชัน หรือ พื้นสโลพ JLG/Genie Boom Lift

  1. Tilt sensor คือ เซ็นเซอร์ตรวจจับพื้นเอียง ถ้ายกบูมบนที่พื้นเอียง เกิน 3 องศา ระบบจะตัดการทำงานไม่ให้ทำความสูงและมีไฟสัญลักษณ์ขึ้น
  2. หากต้องการขับเคลื่อนบูมลิฟท์ผ่านทางลาดชัน หรือพื้นสโลพ ต้องเก็บบูมที่ 2,3และ 4 ลงให้สุด สามารถยกได้แค่บูมที่ 1 เท่านั้น
  3. เมื่อเก็บบูมลงทั้งหมดแล้ว รถจะวิ่งได้เร็วขึ้น และป้องกันการพลิกคว่ำได้
TIPS กลับไปที่รายการ