สาระความรู้และเทคนิคเกี่ยวกับรถกระเช้า

การทำความเร็วของรถขณะยกลิฟท์ขึ้น Genie Z45

Boom Lift
รถบูมลิฟท์มักจะพบปัญหาในการขึ้นทางลาดชันไม่ได้บ่อยครั้ง แนะนำให้ลูกค้า เก็บบูมส่วนที่ 2,3,4 ตามภาพให้สุดยกเว้นส่วนที่ 1(จิ๊บ) คือ หลังจากเก็บทุกส่วนจนสุดหมดแล้วก็สามารถบังคับรถขึ้นทางลาดชันได้ตามปกติ
X-lift
การบังคับรถขากรรไกรในขณะที่ลิฟท์เก็บสุดวิ่งบนพื้นที่เรียบ สามารถทำความเร็วได้ตามปกติ แต่หากลูกค้ามีการยกลิฟท์ขึ้นและมีการเคลื่อนตำแหน่งของตัวรถก็จะทำให้ความเร็วของรถลดลงอัตโนมัติเพราะเป็นการป้องอันตรายจากระบบเซฟตี้ของตัวรถ
TIPS กลับไปที่รายการ