สาระความรู้และเทคนิคเกี่ยวกับรถกระเช้า

การบาลานซ์รถกระเช้าที่ถูกต้อง Skymaster

ข้อปฏิบัติและข้อควรระวังในการใช้งาน

  1. โดยปกติแล้วรถกระเช้าส่วนหน้าจะเป็นส่วนที่หนัก เพราะเครื่องยนต์ของรถอยู่ส่วนหน้า
  2. เพื่อความปลอดภัยในการใช้งานไม่ควรสวิงบูมไปด้านหน้า เพราะจะทำให้น้ำหนักของรถไม่บาลานซ์กัน
  3. ควรสวิงบูม ไปด้านหลัง เพื่อความสะดวกและบาลานซ์น้ำหนักในการใช้งานและป้องกันการเกิดอุบัติเหตุ
วิธีการตั้งขาช้างและการเก็บขาช้างรถกระเช้าที่ถูกต้อง

ข้อปฏิบัติและข้อควรระวังในการใช้งาน

  • ดึงเบรคมือเพื่อให้ล้อหลังล็อค
  • ตั้งขาช้างด้านหน้าก่อนเนื่องจากล้อหลังถูกล็อคแต่ล้อหน้ายังสามารถขยับได้
  • ตามด้วยการตั้งขาช้างด้านหลัง
  • เมื่อใช้งานเสร็จแล้ว ควรเก็บขาช้างด้านหลังขึ้นก่อนเนื่องจากล้อหลังยังล็อคจากการดึงเบรคมือไว้ในข้อแรก
  • ตามด้วยการเก็บขาช้างด้านหน้า
  • TIPS กลับไปที่รายการ