สาระความรู้และเทคนิคเกี่ยวกับรถกระเช้า

การปิดระบบเซฟตี้และบังคับบูมไม่ได้ (ฟุตสวิทซ์) Skymaster

1.การปิดระบบเซฟตี้ทำงาน
  • หน้างานยืดบูมไม่ถึงและทำงานไม่ได้ในตำแหน่งที่ทำงาน
  • บริษัทไม่แนะนำที่จะปิดระบบเซฟตี้ทำงาน อาจจะทำให้เกิดอุบัติเหตุได้
  • 2. บังคับบูมไม่ได้
  • ฟุตสวิทซ์ค้าง เหยียบไม่ลงและบังคับบูมไม่ได้
  • ตรวจสอบ มี error 381 ตรวจเช็คฟุตสวิทซ์ มีเศษวัสดุอุปกรณ์เข้าไปติดค้างภายในทำให้ไม่สามรารถเหยียบได้ ต้องทำความสะอาด และลองบังคับฟุตสวิทซ์อีกครั้งหลังจากที่ทำความสะอาดเรียบร้อย
  • TIPS กลับไปที่รายการ