สาระความรู้และเทคนิคเกี่ยวกับรถกระเช้า

การอ่านค่าหน้าจอแสดงผล และ Error Code Tadano

●Tadano AMC3
(403,406,408,363,362,673,412,411)
J-UP : กางขาช้างไม่เรียบร้อย
E020 : สวิตซ์ฉุกเฉิน
E360 : สวิตซ์เก็บอัตโนมัติข้างบน
E381 : Foot Switch มีปัญหา
E922 : ที่ขาตั้งขาช้างไม่เรียบร้อย (ต้องอยู่ตรงกลาง)
E961 : เช็คตรงที่เก็บบูม ลิมิตสวิตซ์
E962 : เช็คตรงที่เก็บบูม ลิมิตสวิตซ์
E861 : Limit Switch of Boom Rest
E930 : Length Sensor of Boom
●AML-H (H2)
(398,405,397,401,400,670)
J-UP : กางขาช้างไม่เรียบร้อย
E250 : กางขาช้างไม่เรียบร้อย
E050 : Foot Switch มีปัญหา
E030 : Boom Length Sensor
E100 : ที่ขาตั้งขาช้างไม่เรียบร้อย (ต้องอยู่ตรงกลาง)
E159 : สวิตซ์ฉุกเฉิน ข้างบน
E225 : เช็คตรงที่เก็บบูม ลิมิสวิตซ์
E226 : เช็คตรงที่เก็บบูม ลิมิสวิตซ์
ช่องแสดงระบบ safety
  1. ปุ่ม 100% แสดงไฟสีแดงระบบจะตัดอัตโนมัติ
  2. ปุ่ม 90% แสดงไฟสีเหลืองให้ระวังจอแสดงผล
  3. จอแสดงผล Error Code
  4. เปอร์เซ็นต์(%)
  5. เมตร(m)
  6. องศา ปุ่มกดสัญลักษณ์ของเครื่องมือ
  7. การยกBoom
  8. ความยาวของBoom
  9. การ Swing ของกระเช้า
  10. การกางของขาช้าง
TIPS กลับไปที่รายการ