สาระความรู้และเทคนิคเกี่ยวกับรถกระเช้า

การเช็คปริมาณแบตเตอรี่ JLG รุ่น 1932ESหรือ3246ES ดูได้ 2 แบบ

ด้านบน (P-Con)
1. มองจากมุมปกติ จะไม่เห็นไฟ LED ที่หน้าจอ ทั้งที่มีไฟขึ้นแสดง 2. ให้ใช้มือปล้องที่หน้าจอ 3. ไฟ LED แสดงปริมาณแบตเตอรี่ชัดเจน
ด้านล่าง (G-Con)
1. เสียบสายชาร์ตแบตเตอรี่ 2. ไฟแสดงเป็นสีเหลือง หมายถึง กำลังชาร์ตแบตเตอรี่ 3. ไฟแสดงเป็นสีเขียว หมายถึง แบตเตอรี่ชาร์ตเต็มแล้ว 100%
TIPS กลับไปที่รายการ