สาระความรู้และเทคนิคเกี่ยวกับรถกระเช้า

การแก้ไขปัญหารถกระเช้า Skyboy Tadano

  1. ลิมิตสวิทช์ของบูม อาการ:ถ้าเก็บบูมไม่เรียบร้อยจะเก็บขาช้างไม่ได้
  2. แนวตั้ง-แนวนอน อาการ: บังคับบูมและกระเช้าผิดทิศทาง
  3. กราวด์คอนโทรล อาการ:หน้าจอแสดงระบบเซฟกี่%(ถ้าเกิน100%เซฟตี้ตัด)
  4. สวิทช์ฉุกเฉิน อาการ: ตัดระบบเซฟตี้ ไม่สามารถบังคับบูมและกระเช้าได้
  5. สวิทช์ฉุกเฉิน อาการ: ตัดระบบเซฟตี้ ไม่สามารถบังคับบูมและกระเช้าได้
  6. ฟุตสวิทช์ อาการ: ถ้าไม่เหยียบฟุตสวิทช์ จะบังคับบูมและกระเช้าไม่ได้
  7. รหัส Error อาการ: มีตัวอักษรพร้อมเลข3หลักแสดงที่หน้าจอ
  8. กล่องฟิวส์ อาการ: ไฟไม่มาให้เช็คตรงนี้
  9. แนวตั้ง-แนวนอน อาการ: บังคับบูมและกระเช้าผิดทิศทาง
  10. ไฟขาช้าง อาการ: ถ้ากางขาช้างไม่เรียบร้อย จะมีไฟกระพริบ ทำให้บังคับบูมและกระเช้าไม่ได้
TIPS กลับไปที่รายการ