สาระความรู้และเทคนิคเกี่ยวกับรถกระเช้า

การแก้ไขปัญหารถกระเช้า Skyboy Tadano

1. ลิมิตสวิทช์ของบูม อาการ:ถ้าเก็บบูมไม่เรียบร้อยจะเก็บขาช้างไม่ได้

2. แนวตั้ง-แนวนอน อาการ: บังคับบูมและกระเช้าผิดทิศทาง

3. กราวด์คอนโทรล อาการ:หน้าจอแสดงระบบเซฟกี่%(ถ้าเกิน100%เซฟตี้ตัด)

4. สวิทช์ฉุกเฉิน อาการ: ตัดระบบเซฟตี้ ไม่สามารถบังคับบูมและกระเช้าได้

5. สวิทช์ฉุกเฉิน อาการ: ตัดระบบเซฟตี้ ไม่สามารถบังคับบูมและกระเช้าได้

6. ฟุตสวิทช์ อาการ: ถ้าไม่เหยียบฟุตสวิทช์ จะบังคับบูมและกระเช้าไม่ได้

7. รหัส Error อาการ: มีตัวอักษรพร้อมเลข3หลักแสดงที่หน้าจอ

8. กล่องฟิวส์ อาการ: ไฟไม่มาให้เช็คตรงนี้

9. แนวตั้ง-แนวนอน อาการ: บังคับบูมและกระเช้าผิดทิศทาง

10. ไฟขาช้าง อาการ: ถ้ากางขาช้างไม่เรียบร้อย จะมีไฟกระพริบ ทำให้บังคับบูมและกระเช้าไม่ได้

TIPS กลับไปที่รายการ
Top