สาระความรู้และเทคนิคเกี่ยวกับรถกระเช้า

การแก้ไขปัญหารถกระเช้า Skyboy Tadano

1. ลิมิตสวิทช์ของบูม อาการ:ถ้าเก็บบูมไม่เรียบร้อยจะเก็บขาช้างไม่ได้ 2. แนวตั้ง-แนวนอน อาการ: บังคับบูมและกระเช้าผิดทิศทาง 3. กราวด์คอนโทรล อาการ:หน้าจอแสดงระบบเซฟกี่%(ถ้าเกิน100%เซฟตี้ตัด) 4. สวิทช์ฉุกเฉิน อาการ: ตัดระบบเซฟตี้ ไม่สามารถบังคับบูมและกระเช้าได้ 5. สวิทช์ฉุกเฉิน อาการ: ตัดระบบเซฟตี้ ไม่สามารถบังคับบูมและกระเช้าได้ 6. ฟุตสวิทช์ อาการ: ถ้าไม่เหยียบฟุตสวิทช์ จะบังคับบูมและกระเช้าไม่ได้ 7. รหัส Error อาการ: มีตัวอักษรพร้อมเลข3หลักแสดงที่หน้าจอ 8. กล่องฟิวส์ อาการ: ไฟไม่มาให้เช็คตรงนี้ 9. แนวตั้ง-แนวนอน อาการ: บังคับบูมและกระเช้าผิดทิศทาง 10. ไฟขาช้าง อาการ: ถ้ากางขาช้างไม่เรียบร้อย จะมีไฟกระพริบ ทำให้บังคับบูมและกระเช้าไม่ได้
TIPS กลับไปที่รายการ