สาระความรู้และเทคนิคเกี่ยวกับรถกระเช้า

การแก้ไขปัญหารถกระเช้า Genie Boom Lift ระบบไฟฟ้า

1.ตัวปรับความเร็ว เต่า-กระต่าย อาการ : บังคับบูมและฟังก์ชั่นอื่นๆช้า

2.ฟุตสวิทช์ อาการ : ต้องดึงสวิทช์ E-stop ก่อนถึงเหยียบฟุตสวิทช์

3.รถหันหน้าผิดด้าน อาการ : จะทำให้ไม่สามารถบังคับเดินหน้า-ถอยหลังได้(ที่ถูกต้องคือต้องเห็นหมายเลขรถ)

4. Error Code (Z60DC) อาการ : แสดงตำแหน่งที่เกิดปัญหา

5.ไฟแสดง error (Z45) อาการ : แสดงตำแหน่งที่เกิดปัญหา

6.BCI ชำรุด (Z45) อาการ:แบตเตอรี่ใช้งานได้แค่1ชม.ลดลงเร็ว

7. Error Code (Z60DC) อาการ : แสดงตำแหน่งที่เกิดปัญหา

8. ลิมิตสวิทช์ อาการ : รถจะเดินหน้าถอยหลังช้า กรณีที่เก็บบูมไม่เรียบร้อย

9. ทิลเซ็นเซอร์ อาการ : ไม่สามารถยกบูมได้ เนื่องจากพื้นที่ลาดเอียง

10.พาวเวอร์ปลั๊ก อาการ : ชาร์ตแบตไม่เข้า เพราะสายด้านในพาวเวอร์ปลั๊กอาจจะหลุด

TIPS กลับไปที่รายการ