สาระความรู้และเทคนิคเกี่ยวกับรถกระเช้า

การแก้ไขปัญหารถกระเช้า JLG Boom Lift ระบบไฟฟ้า

  1. สัญลักษณ์ Error อาการ : ไฟจะกระพริบที่สัญลักษณ์ ถ้าระบบมีปัญหาขึ้น
  2. ตัวปรับความเร็ว เต่า-กระต่าย อาการ : บังคับบูมและฟังก์ชั่นอื่นๆช้า
  3. ลิมิตสวิทช์ อาการ : รถจะเดินหน้าถอยหลังช้า กรณีที่เก็บบูมไม่เรียบร้อย
  4. ฟุตสวิทช์ อาการ : ต้องดึงสวิทช์ E-stop ก่อนถึงเหยียบฟุตสวิทช์
  5. ทิลเซ็นเซอร์ อาการ : ไม่สามารถยกบูมได้ เนื่องจากพื้นที่ลาดเอียง
  6. รถหันหน้าผิดด้าน อาการ : จะทำให้ไม่สามารถเดินหน้า-ถอยหลังได้(ที่ถูกต้องคือต้องเห็นหมายเลขรถ)
  7. พาวเวอร์ปลั๊ก อาการ : ชาร์ตแบตไม่เข้า เพราะสายด้านในพาวเวอร์ปลั๊กอาจจะหลุด
  8. Error Code BCI(E450) อาการ : แสดงตำแหน่งที่เกิดปัญหา
TIPS กลับไปที่รายการ