สาระความรู้และเทคนิคเกี่ยวกับรถกระเช้า

การแก้ไขปัญหารถกระเช้า Skymaster Aichi

  1. แนวตั้ง-แนวนอน อาการ: บังคับจอยสติกผิดทิศทาง
  2. สวิทช์ฉุกเฉิน อาการ:ตัดระบบเซฟตี้ ไม่สามารถบังคับบูมและกระเช้าได้
  3. ลิมิตสวิทช์ของบูม อาการ:ถ้าเก็บบูมไม่เรียบร้อยจะเก็บขาช้างไม่ได้
  4. สวิทช์ฉุกเฉิน อาการ:ตัดระบบเซฟตี้ ไม่สามารถบังคับบูมและกระเช้าได้
  5. ชั่งน้ำหนัก อาการ: เวลาไม่มีคนบนตัวกระเช้าจะบังคับไม่ได้
  6. แนวตั้ง-แนวนอน อาการ: บังคับจอยสติกผิดทิศทาง
  7. ฟุตสวิทซ์ อาการ: ถ้าไม่เหยียบฟุตสวิทช์ จะบังคับบูมและกระเช้าไม่ได้
  8. ไฟขาช้าง อาการ: ถ้ากางขาช้างไม่เรียบร้อย จะมีไฟกระพริบ ทำให้บังคับบูมและกระเช้าไม่ได้
TIPS กลับไปที่รายการ