สาระความรู้และเทคนิคเกี่ยวกับรถกระเช้า

การแก้ไขปัญหารถกระเช้า Skymaster Aichi

1. แนวตั้ง-แนวนอน อาการ: บังคับจอยสติกผิดทิศทาง 2. สวิทช์ฉุกเฉิน อาการ:ตัดระบบเซฟตี้ ไม่สามารถบังคับบูมและกระเช้าได้ 3. ลิมิตสวิทช์ของบูม อาการ:ถ้าเก็บบูมไม่เรียบร้อยจะเก็บขาช้างไม่ได้ 4. สวิทช์ฉุกเฉิน อาการ:ตัดระบบเซฟตี้ ไม่สามารถบังคับบูมและกระเช้าได้ 5. ชั่งน้ำหนัก อาการ: เวลาไม่มีคนบนตัวกระเช้าจะบังคับไม่ได้ 6. แนวตั้ง-แนวนอน อาการ: บังคับจอยสติกผิดทิศทาง 7. ฟุตสวิทซ์ อาการ: ถ้าไม่เหยียบฟุตสวิทช์ จะบังคับบูมและกระเช้าไม่ได้ 8. ไฟขาช้าง อาการ: ถ้ากางขาช้างไม่เรียบร้อย จะมีไฟกระพริบ ทำให้บังคับบูมและกระเช้าไม่ได้
TIPS กลับไปที่รายการ