สาระความรู้และเทคนิคเกี่ยวกับรถกระเช้า

การใช้งานรถภายในอาคาร-ภายนอกอาคาร

  • ภายในอาคารทางผู้ใช้รถต้องดำเนินการเคลียร์สิ่งกีดขวางหรือสิ่งที่รบกวนที่จะทำให้ตัวรถกระแทกหรือเชี่ยวชนขณะปฎิบัติงาน และต้องหาอุปกรณ์เซฟตี้ เช่น เชือกสีแดง หรือกรวย มาวางกั้นพื้นที่ระหว่างทำงานเพื่อไม่ให้ผู้ที่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องเข้าพื้นที่เวลารถกำลังปฎิบัติงาน
  • ภายในนอกอาคารผู้ใช้รถต้องเช็คพื้นที่บริเวณที่จะใช้รถไม่ให้มีสิ่งกีดขวาง เช่น ก้อนอิฐ เศษเหล็ก เศษตะปู และยางของตัวรถได้รับการกระแทกจากพื้นที่ก่อสร้างจนมีรอยฉีกขาด ทางลุกค้าต้องเป็นรับผิดชอบค่าเสียหายทั้งหมดซึ่งราคาจะสูงมากเพราะเป็นยางนำเข้าเฉพาะรถกระเช้าเท่านั้น
TIPS กลับไปที่รายการ