สาระความรู้และเทคนิคเกี่ยวกับรถกระเช้า

การใช้งานลิฟต์กระเช้าในพื้นที่ลาดเอียง

รถกระเช้าแต่ละคันจะมี Tilt sensor (เซ็นเซอร์ตรวจจับพื้นเอียง) เพื่อคอยตรวจจับความลาดเอียงของพื้นการทำงาน หากพื้นที่การทำงานลาดเอียงระบบเซฟตี้จะตัดและไม่สามารถใช้รถกระเช้าทำงานได้ โดยมีข้อควรปฏิบัติ ดังนี้

1.เมื่อขับเคลื่อนผ่านทางลาดเอียง

■ บูมลิฟต์
  • กระเช้าอยู่ต่ำกว่าทางลาด ไม่เกิน 17 องศา
  • กระเช้าอยู่สูงกว่าทางลาด ไม่เกิน 11 องศา
  • ทางลาดเอียงด้านข้าง ไม่เกิน 14 องศา
■ ขากรรไกร
  • ทางลาดเอียง ไม่เกิน 14 และต้องเก็บลิฟต์กระเช้าลงเมื่อต้องการเคลื่อนที่

2. เมื่อยกลิฟต์กระเช้าขึ้นทำงานในพื้นที่ลาดเอียง

■ บูมลิฟต์
  • ทำงานบนพื้นที่ลาดเอียงได้ไม่เกิน 3-5 องศา
หมายเหตุ : ไม่ควรใช้งานในทางลาดเอียงหากไม่มีความจำเป็นหรือใช้งานในขณะฉุกเฉินเท่านั้น !!
■ ขากรรไกร
  • ด้านหน้า-หลัง ไม่เกิน 3 องศา
  • ด้านซ้าย-ขวา ไม่เกิน 1.5 องศา
หมายเหตุ : !! ห้ามยกลิฟต์กระเช้าในขณะที่อยู่ในทางลาดเอียง
TIPS กลับไปที่รายการ