สาระความรู้และเทคนิคเกี่ยวกับรถกระเช้า

การใช้งานสำหรับเหตุการณ์ฉุกเฉิน รถกระเช้าขากรรไกร X-Lift รุ่น JLG 3246ES

ปุ่มลดระดับสำรองสาหรับเหตุการณ์ฉุกเฉิน

ดึงก้านดึงสีแดงที่อยู่ที่ฐานกระเช้าใกล้บันไดปีนทางขึ้นกระเช้า เมื่อต้องการลดระดับในกรณีฉุกเฉิน หรือใช้เมื่อต้องการใช้การลดระดับสำรอง (ระวังอย่าดึงแรงจนเกินไป)

วิธีการยืดชุดกระเช้า

  1. เหยียบตัวปลดล็อกชุดเลื่อนกระเช้า ที่ลูกศรหมายเลข 2
  2. ใช้มือจับที่ราวกระเช้า ดันไปในทิศทางด้านหน้า ให้ได้ระยะที่ต้องการและล็อกในตำแหน่งล็อกหมายเลข 3

วิธีการพับชุดราวกระเช้า

  1. ทำปลดตัวล็อกตามหมายเลข 1 และ 2
  2. ทำการพับราวกระเช้าตามลำดับหมายเลข
TIPS กลับไปที่รายการ