สาระความรู้และเทคนิคเกี่ยวกับรถกระเช้า

การใช้ Boom & Scissors Lift อย่างปลอดภัย

ลิฟต์บูมและลิฟท์กรรไกรถูกออกแบบมาให้ทุกคนสามารถใช้งานได้ง่าย ดังนั้นจึงมีการใช้ตามสถานที่ก่อสร้างทั่วโลก แต่ในทางกลับกันก็มีอุบัติเหตุเกิดขึ้นจำนวนมาก ทางโทเคนจึงแนะนำให้ลูกค้าอ่านคู่มือความปลอดภัยนี้อย่างละเอียดก่อนเริ่มใช้งาน

ข้อห้ามในการใช้งาน Boom & Scissors Lift

  1. ห้ามยกลิฟต์กระเช้าในขณะที่อยู่ในทางลาดเอียง
  2. ห้ามใช้ลิฟต์กระเช้าในขณะมีลมกรรโชกแรง
  3. ห้ามเคลื่อนที่ในพื้นที่ที่ไม่เหมาะสมขณะยกลิฟต์อยู่
  4. ห้ามบรรทุกสิ่งของที่ยื่นออกนอกกระเช้าหรือใช้แทนเครน
  5. ห้ามบรรทุกเกินน้ำหนัก (227กิโลกรัม)
  6. ห้ามปีนตัวลิฟต์กระเช้า หรือปีนออกนอกกระเช้า
  7. ห้ามทำงานใกล้สายไฟ
  8. ต้องทำงานห่างจากสายไฟอย่างน้อย 3 เมตร
TIPS กลับไปที่รายการ