สาระความรู้และเทคนิคเกี่ยวกับรถกระเช้า

บังคับกางขาช้าง และบังคับกระเช้าไม่ได้ Skymaster

1.การบังคับกางขาช้างไม่ได้
  • เก็บกระเช้าไม่เรียบร้อยหรือหดบูมไม่สุด
  • เมื่อพบอาการดังกล่าวควรตรวจสอบการเก็บกระเช้าและการเก็บบูมอีกครั้ง
  • เมื่อตรวจสอบเรียบร้อยลองเก็บเก็บกระเช้าให้อยู่ในตำแหน่งเดิม

2. การบังคับขาช้างไม่ได้
  • TADANO error ที่หน้าจอแสดงเลข 250 ตรวจสอบการกางขาช้างว่าได้กางขาช้างเรียบร้อยหรือไม่ และปิดระบบเซฟตี้กางขาช้างใหม่และบังคับกระเช้า
  • AICHI จะมีสัญลักษณ์แสดงที่แผงบังคับ ระบบเซฟตี้ตรวจสอบการกางขาช้างว่าได้กางขาช้างเรียบร้อยหรือไม่ และปิดระบบเซฟตี้กางขาช้างใหม่และบังคับกระเช้า
TIPS กลับไปที่รายการ