สาระความรู้และเทคนิคเกี่ยวกับรถกระเช้า

ปิดเครื่องทุกครั้งหลังใช้งานเสร็จ Boom Lift

วิธิปิดเครื่อง
  1. แผงบังคับด้านบน
  2. กดปุ่ม E-Stop ลง หลังเลิกใช้งาน

แผงบังคับด้านล่าง

  1. บิดสวิชท์กุญแจไปตรงกลาง
  2. กดปุ่ม E-Stop ลง

ข้อควรปฏิบัติ และระมัดระวัง

  1. ปิดสวิตช์ทุกครั้งเมื่อไม่ได้ใช้งาน โดยเฉพาะรถประเภทเครื่องยนต์ ที่แบตเตอรี่เป็นลูกเล็ก และมีแค่ 1 ลูก
  2. หากลืมปิดเครื่อง รถจะเหมือนถูกใช้งานอยู่ตลอดเวลา ทำให้แบตหมด และสตาร์ทเครื่องไม่ติด
TIPS กลับไปที่รายการ