สาระความรู้และเทคนิคเกี่ยวกับรถกระเช้า

ปุ่มและสวิทช์ควบคุมด้านบนกระเช้า รถกระเช้าบูมลิฟท์ รุ่น Genie Z45/25J DC

1. ปุ่มสัญญาณแตร

2. สวิทช์ระบบไฟสำรอง

3. สัญญาณไฟสีแดงเตือนให้ใช้ Drive Enable

4. สวิทช์ Drive Enable ใช้เมื่อหมุนฐานเกิน 90 องศา จากจุดปกติเพื่อเตือนการหลงทิศทางในการเคลื่อนที่

5. สวิทช์ควบคุมการขึ้น-ลงของ Jib (เสริม)

6. สวิทช์ควบคุมการหมุนซ้าย-ขวาของกระเช้า

7. สวิทช์ควบคุมการหมุนขึ้น-ลงของกระเช้า

8. ไม่ใช้

18. สวิทช์ควบคุมการขึ้น-ลงแขนบูมท่อน1 (ท่อนบน)

19. สวิทช์ควบคุมการขึ้น-ลงแขนบูมท่อน2 (ท่อนล่าง)

20. สวิทช์ควบคุมการหมุนฐานเครื่อง

21. ตัวบอกระดับกำลังไฟของแบตเตอรี่

TIPS กลับไปที่รายการ
Top