สาระความรู้และเทคนิคเกี่ยวกับรถกระเช้า

ปุ่มและสวิทช์ควบคุมด้านบนกระเช้า รถกระเช้าบูมลิฟท์ รุ่น Genie Z45/25J DC

1. ปุ่มสัญญาณแตร
2. สวิทช์ระบบไฟสำรอง
3. สัญญาณไฟสีแดงเตือนให้ใช้ Drive Enable
4. สวิทช์ Drive Enable ใช้เมื่อหมุนฐานเกิน 90 องศา จากจุดปกติเพื่อเตือนการหลงทิศทางในการเคลื่อนที่
5. สวิทช์ควบคุมการขึ้น-ลงของ Jib (เสริม)
6. สวิทช์ควบคุมการหมุนซ้าย-ขวาของกระเช้า
7. สวิทช์ควบคุมการหมุนขึ้น-ลงของกระเช้า
8. ไม่ใช้
18. สวิทช์ควบคุมการขึ้น-ลงแขนบูมท่อน1 (ท่อนบน)
19. สวิทช์ควบคุมการขึ้น-ลงแขนบูมท่อน2 (ท่อนล่าง)
20. สวิทช์ควบคุมการหมุนฐานเครื่อง
21. ตัวบอกระดับกำลังไฟของแบตเตอรี่
TIPS กลับไปที่รายการ