สาระความรู้และเทคนิคเกี่ยวกับรถกระเช้า

ปุ่มและสวิทช์ควบคุมด้านบนกระเช้า รถกระเช้าบูมลิฟท์ รุ่นGenie Z45/25J DC

8. ไม่ใช้

9. สวิทช์อุ่นเครื่องยนต์เตรียมสตาร์ท (เครื่องยนต์)

10. สวิทช์สตาร์ทเครื่องยนต์ (เครื่องยนต์)

11. ปรับความเร็วรอบเครื่องยนต์ ถอยหลังและควบคุมการเลี้ยวซ้าย-ขวา

12. สัญญาณเตือนการยกน้ำหนักเกินที่กำหนด (เสริม)

13. สัญญาณเตือนการไม่ได้ระดับของเครื่อง (เสริม)

14. ปุ่มสวิทช์หยุดฉุกเฉิน

15. คันโยก Joy-Stick ควบคุมการเคลื่อนที่เดินหน้า

16. สวิทช์หมุนควบคุมความเร็วในการเคลื่อนที่ของแขนบูม

17. สวิทช์ควบคุมการยืด-หดของแขนบูมท่อนที่1

TIPS กลับไปที่รายการ
Top