สาระความรู้และเทคนิคเกี่ยวกับรถกระเช้า

ปุ่มและสวิทช์ควบคุมด้านบนกระเช้า รถกระเช้าบูมลิฟท์ รุ่นGenie Z45/25J DC

8. ไม่ใช้ 9. สวิทช์อุ่นเครื่องยนต์เตรียมสตาร์ท (เครื่องยนต์) 10. สวิทช์สตาร์ทเครื่องยนต์ (เครื่องยนต์) 11. ปรับความเร็วรอบเครื่องยนต์ ถอยหลังและควบคุมการเลี้ยวซ้าย-ขวา 12. สัญญาณเตือนการยกน้ำหนักเกินที่กำหนด (เสริม) 13. สัญญาณเตือนการไม่ได้ระดับของเครื่อง (เสริม) 14. ปุ่มสวิทช์หยุดฉุกเฉิน 15. คันโยก Joy-Stick ควบคุมการเคลื่อนที่เดินหน้า 16. สวิทช์หมุนควบคุมความเร็วในการเคลื่อนที่ของแขนบูม 17. สวิทช์ควบคุมการยืด-หดของแขนบูมท่อนที่1
TIPS กลับไปที่รายการ