สาระความรู้และเทคนิคเกี่ยวกับรถกระเช้า

ปุ่มและสวิทช์ควบคุมด้านบนกระเช้า รถกระเช้าบูมลิฟท์ รุ่นGenie Z45/25J DC

8. ไม่ใช้
9. สวิทช์อุ่นเครื่องยนต์เตรียมสตาร์ท (เครื่องยนต์)
10. สวิทช์สตาร์ทเครื่องยนต์ (เครื่องยนต์)
11. ปรับความเร็วรอบเครื่องยนต์ ถอยหลังและควบคุมการเลี้ยวซ้าย-ขวา
12. สัญญาณเตือนการยกน้ำหนักเกินที่กำหนด (เสริม)
13. สัญญาณเตือนการไม่ได้ระดับของเครื่อง (เสริม)
14. ปุ่มสวิทช์หยุดฉุกเฉิน
15. คันโยก Joy-Stick ควบคุมการเคลื่อนที่เดินหน้า
16. สวิทช์หมุนควบคุมความเร็วในการเคลื่อนที่ของแขนบูม
17. สวิทช์ควบคุมการยืด-หดของแขนบูมท่อนที่1
TIPS กลับไปที่รายการ