สาระความรู้และเทคนิคเกี่ยวกับรถกระเช้า

ปุ่มและสวิทช์ควบคุมลิฟท์กระเช้า รถกระเช้าบูมลิฟท์ รุ่น Genie Z45/25J DC ปุ่มและสวิทช์ควบคุมด้านล่าง

1. สวิทช์ควบคุมการหมุนซ้าย-ขวา ของกระเช้า

2. สวิทช์ควบคุมการหมุนฐานเครื่อง

3. สวิทช์ควบคุมการขึ้น-ลงแขนบูมท่อน 1 (ท่อนบน)

4. สวิทช์ควบคุมการยืด-หดแขนบูมท่อน 1 (ท่อนบน)

5. ไม่ใช้

6. สวิทช์ปรับความเร็วการขับเคลื่อน (เต่า/กระต่าย)

7. สวิทช์ระบบไฟสารอง

8. สวิทช์กุญแจเลือกควบคุมที่ด้านล่าง/ปิด/ควบคุมที่กระเช้า

9. ปุ่มสวิทช์หยุดฉุกเฉิน

10. ปุ่มเตือนการยกน้ำหนักเกินที่กำหนด (เสริม)

11. มาตรวัดชั่วโมงการทำงาน

12. สวิทช์อุ่นเครื่องยนต์เตรียมสตาร์ท

13. สวิทช์ควบคุมการทำงานที่แผงด้านล่างทั้งหมด

14. สวิทช์สตาร์ทเครื่องยนต์ (IC,Bi-energy)

15. สวิทช์ควบคุมการขึ้น-ลงแขนบูมท่อน 2 (ท่อนล่าง)

16. เบรกเกอร์ 10 แอมป์สาหรับแผงควบคุมไฟฟ้า

17. สวิทช์ควบคุมการขึ้น-ลงแขนจิ๊บท่อน 3 (เสริม)

18. สวิทช์ควบคุมการขึ้น-ลงของกระเช้า

TIPS กลับไปที่รายการ
Top