สาระความรู้และเทคนิคเกี่ยวกับรถกระเช้า

ปุ่มและสวิทช์ควบคุมลิฟท์กระเช้า รถกระเช้าบูมลิฟท์ รุ่น Genie Z45/25J DC ปุ่มและสวิทช์ควบคุมด้านล่าง

1. สวิทช์ควบคุมการหมุนซ้าย-ขวา ของกระเช้า 2. สวิทช์ควบคุมการหมุนฐานเครื่อง 3. สวิทช์ควบคุมการขึ้น-ลงแขนบูมท่อน 1 (ท่อนบน) 4. สวิทช์ควบคุมการยืด-หดแขนบูมท่อน 1 (ท่อนบน) 5. ไม่ใช้ 6. สวิทช์ปรับความเร็วการขับเคลื่อน (เต่า/กระต่าย) 7. สวิทช์ระบบไฟสารอง 8. สวิทช์กุญแจเลือกควบคุมที่ด้านล่าง/ปิด/ควบคุมที่กระเช้า 9. ปุ่มสวิทช์หยุดฉุกเฉิน 10. ปุ่มเตือนการยกน้ำหนักเกินที่กำหนด (เสริม) 11. มาตรวัดชั่วโมงการทำงาน 12. สวิทช์อุ่นเครื่องยนต์เตรียมสตาร์ท 13. สวิทช์ควบคุมการทำงานที่แผงด้านล่างทั้งหมด 14. สวิทช์สตาร์ทเครื่องยนต์ (IC,Bi-energy) 15. สวิทช์ควบคุมการขึ้น-ลงแขนบูมท่อน 2 (ท่อนล่าง) 16. เบรกเกอร์ 10 แอมป์สาหรับแผงควบคุมไฟฟ้า 17. สวิทช์ควบคุมการขึ้น-ลงแขนจิ๊บท่อน 3 (เสริม) 18. สวิทช์ควบคุมการขึ้น-ลงของกระเช้า
TIPS กลับไปที่รายการ