สาระความรู้และเทคนิคเกี่ยวกับรถกระเช้า

ปุ่มและสวิทช์ควบคุมลิฟท์กระเช้า รถกระเช้าบูมลิฟท์ รุ่น Genie Z45/25J DC ปุ่มและสวิทช์ควบคุมด้านล่าง

 1. สวิทช์ควบคุมการหมุนซ้าย-ขวา ของกระเช้า
 2. สวิทช์ควบคุมการหมุนฐานเครื่อง
 3. สวิทช์ควบคุมการขึ้น-ลงแขนบูมท่อน 1 (ท่อนบน)
 4. สวิทช์ควบคุมการยืด-หดแขนบูมท่อน 1 (ท่อนบน)
 5. ไม่ใช้
 6. สวิทช์ปรับความเร็วการขับเคลื่อน (เต่า/กระต่าย)
 7. สวิทช์ระบบไฟสารอง
 8. สวิทช์กุญแจเลือกควบคุมที่ด้านล่าง/ปิด/ควบคุมที่กระเช้า
 9. ปุ่มสวิทช์หยุดฉุกเฉิน
 10. ปุ่มเตือนการยกน้ำหนักเกินที่กำหนด (เสริม)
 11. มาตรวัดชั่วโมงการทำงาน
 12. สวิทช์อุ่นเครื่องยนต์เตรียมสตาร์ท
 13. สวิทช์ควบคุมการทำงานที่แผงด้านล่างทั้งหมด
 14. สวิทช์สตาร์ทเครื่องยนต์ (IC,Bi-energy)
 15. สวิทช์ควบคุมการขึ้น-ลงแขนบูมท่อน 2 (ท่อนล่าง)
 16. เบรกเกอร์ 10 แอมป์สาหรับแผงควบคุมไฟฟ้า
 17. สวิทช์ควบคุมการขึ้น-ลงแขนจิ๊บท่อน 3 (เสริม)
 18. สวิทช์ควบคุมการขึ้น-ลงของกระเช้า
TIPS กลับไปที่รายการ