สาระความรู้และเทคนิคเกี่ยวกับรถกระเช้า

พลาสติกคลุมล้อติด ทำให้ชุดขับเคลื่อนและเบรกเสียหาย

  1. คลุมผ้าใบให้แน่นด้วยเชือก
  2. หลังจากใช้งานระยะหนึ่ง
  3. ผ้าใบและเชือกคลายตัว ทำให้เข้าไปติดในมอเตอร์ขับเคลื่อน
หยุด ถ้ามีพลาสติกหรือเชือกติด กรุณานำออกโดยทันที หากได้รับความเสียหาย จะมีค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมหลายหมื่นถึงหลายแสนบาท ตัวอย่าง ค่าซ่อม Genie Z30 120,000 บาท
TIPS กลับไปที่รายการ