สาระความรู้และเทคนิคเกี่ยวกับรถกระเช้า

พื้นที่ห้ามใช้รถกระเช้าทำงานเพื่อป้องกันความเสียหาย

ห้ามทำงานในพื้นที่โรงงานที่มีความสกปรกและมีฝุ่นมาก อาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อตัวรถและมีค่าใช้จ่ายในการซ่อมมากกว่า หลายหมื่นบาท ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นกับตัวรถ ดังนี้
  1. ระบบไฟฟ้าเสียหาย
  2. มีฝุ่นเข้าไปสะสมในน้ำมันไฮโดรริค
  3. มีเสียงดังมากเวลายกขึ้น ยกลง
TIPS กลับไปที่รายการ