สาระความรู้และเทคนิคเกี่ยวกับรถกระเช้า

รถบูมลิฟท์เครื่องยนต์ ความร้อนขึ้น Boom Lift (FE)

วิธีการแก้ไขเมื่อพบปัญหา
  1. เปิดฝาครอบข้างตัวรถเพื่อระบายความร้อนออก
  2. ลูกค้าต้องปรับฟังก์ชั่นการใช้งานเป็นปุ่มกระต่าย
  3. เมื่อเกิดปัญหาลูกค้าต้องดับเครื่องยนต์ทันที หรือในขณะที่ไม่ได้ใช้งานควรดับเครื่องยนต์
TIPS กลับไปที่รายการ