สาระความรู้และเทคนิคเกี่ยวกับรถกระเช้า

ระบบแนวตั้ง/แนวนอน Skymaster Tadano/Aichi

  1. บังคับขึ้น-ลงไม่ได้ เกิดจากระบบ ไม่ได้เลือกที่ “บังคับแยกกัน”
  2. เมื่อยกบูมขึ้นจะยืดอัตโนมัติ เกิดจากระบบ เลือก “แนวตั้ง/แนวนอน”

วิธีแก้ไข ตรวจสอบสวิทช์ทั้งด้านบนและล่างให้เหมือนกันก่อน จากนั้นเลือกฟังก์ชั่นตามการใช้งาน

  1. ปัญหาที่ 1. ให้เลือก “บังคับแยกกัน” (ต้องใช้ระบบนี้) เพราะเวลากระเช้าทำงานที่ความสูงสูงสุด เราสามารถบังคับขึ้น-ลง,ซ้าย-ขวา,ยืด-หด แยกกันโดยบูมไม่หดกลับอัตโนมัติ
  2. ปัญหาที่ 2. เกิดจากการเลือก “บังคับแนวตั้ง/แนวนอน” (ห้ามใช้) ทำให้บูมยืดเองอัติโนมัติ จะเหมาะกับงาน ที่ทำความสะอาด พนัง กำแพง เป็นต้น
TIPS กลับไปที่รายการ