สาระความรู้และเทคนิคเกี่ยวกับรถกระเช้า

วิธีการดึงหัวพาวเวอร์ปลั๊ก การสัมผัสกับน้ำ

วิธีการดึงหัวพาวเวอร์ปลั๊ก

เต้ารับจะเป็นแบบพาวเวอร์ปลั๊ก ดังนั้นเมื่อถอดปลั๊กให้จับที่หัวพาวเวอร์ปลั๊กโดยตรง ไม่ควรจับที่สายไฟ หากดึงที่สายไฟแรงอาจทำให้สายไฟด้านในหลุด จึงทำให้ไม่สารมารถชาร์จไฟได้

การสัมผัสกับน้ำ

ลูกค้าบางท่านช่วยล้างรถก่อนส่งคืนแต่มีการใช้เครื่องฉีดน้ำแรงดันสูง อาจทำให้น้ำเข้าไปในส่วนแผงควบคุมอิเล็กทรอนิกส์จนเกิดความเสียหาย หรือน้ำอาจเข้าไปในปลั๊กไฟ นอกจากนี้ในวันที่ฝนตกต้องระมัดระวังห้ามให้ปลั๊กเปียกน้ำ เพราะจะทำให้ไฟฟ้าช็อตได้ ซึงส่งผลทำให้อุปกรณ์ชาร์จเสียหายหรือลูกค้าถูกไฟดูด
TIPS กลับไปที่รายการ