สาระความรู้และเทคนิคเกี่ยวกับรถกระเช้า

วิธีการตั้งขาช้าง Skymaster

การตั้งขาช้างในระหว่างการทำงาน
  • รถเฮี๊ยบ มีขาช้าง 2 ขา เวลาทำงานล้อหลังสัมผัสพื้น ล้อหน้ายกสูงไม่สัมผัสพื้น
  • รถกระเช้า Skymaster มีขาช้าง 4 ขา เวลาทำงานยกล้อทุกล้อไม่สัมผัสพื้น
  • เครน มีขาช้าง 4 ขา เวลาทำงาน ยกล้อทุกล้อไม่สัมผัสพื้น
ถ้าล้อสัมผัสพื้น
  • รถอาจจะขยับเวลาทำงาน และอาจเกิดอุบัติเหตุได้
  • เมื่อรถอยู่พื้นที่ลาดเอียงไฟขาช้างจะแสดง
TIPS กลับไปที่รายการ